Småföretagarna är optimistiska – “får rätt förutsättningar att skapa jobb och tillväxt”

Efter tre års nedgång i konjunkturen bland småföretagen i Örebro län har den i år vänt uppåt igen. Såväl efterfrågan på småföretagens varor och tjänster som antalet anställda har ökat. På ett års sikt är företagen fortsatt optimistiska. Det visar Småföretagsbarometern 2022, som presenteras av Företagarna, Swedbank och Sparbankerna.  

– Småföretagen har återhämtat sig ordentligt efter en lång tid av pandemi och fjolårets mycket svaga konjunkturläge. Detta visar återigen att uthålligheten och kraften i de mindre företagen är landets tillväxtmotor. Småföretagen har dock varit pressade av ett högt kostnadsläge under lång tid vilket kan riskera företagens optimistiska förväntningar på det kommande året. För att konjunkturläget ska fortsätta förbättras krävs det att företagen får rätt förutsättningar framåt att skapa jobb och tillväxt, säger Eva Cooper, regionchef Företagarna Örebro. 

-Vi kan väl minst sagt säga att det senaste året varit speciellt på företagsmarknaden. Ett år där många branscher har haft det väldigt tufft och kämpat för sin överlevnad medan andra har haft en normal till god tillväxt. Det finns förväntningar om att läget blir bättre även om det finns stora osäkerheter kopplade till inflation/prisuppgångar och kriget i Ukraina som i sin tur påverkar leverans av en del produkter och insatsvaror. Sammanfattningsvis kan vi se en återhämtning jämfört med 2021 och i Örebro län har företagens syn på konjunkturen stigit kraftigt, men är på en lägre nivå jämfört rikssnittet, säger Peter Sundkvist, Bankchef Swedbank Örebro Län

 

,