Utökat stöd till socialtjänsten – Vänsterpartiet och Moderaterna samverkar

Vi ser behovet av att utöka Socialtjänstens arbete mot narkotika och otryggheten i kommunen. Utvecklingen i Örebro går åt fel håll och Socialdemokraterna tar inte ansvar för sitt misslyckande. Därför föreslår Moderaterna tillsammans med Vänsterpartiet en utökning av tilläggsanslaget till Socialtjänsten om cirka 20 miljoner kronor.  

-Det är bra att vi hittat en gemensam väg över partigränserna för alla örebroares trygghet, säger Anders Åhrlin, kommunalråd (M). Örebroarna blir mer och mer otrygga och vi politiker måste ge effektiva förutsättningar till Socialtjänsten så att det trygghetsskapande arbetet blir verklighet. Pengarna ska öronmärks för att starta ett trygghetsskapande arbete mot narkotika och kriminella gäng, i linje med det tidigare förslaget kring ett narkotikateam. Samtidigt som Socialdemokraterna skriver policydokument blir folk rånade, så kan vi inte ha det.  

Sverige har länge haft lägre kriminalitet än många andra länder. Det är inte för att vi haft längre straff eller fler poliser på gatorna. Det har däremot en direkt koppling till att vi haft ett starkt välfärdssamhälle med en välfungerande omsorg och skola samt tillgång till arbete och bostäder.  

-Men så ser det tyvärr inte ut längre, varken i Örebro eller resten av landet. Som kriminalvårdare är jag medveten om skadorna som åratal av nedskärningar på det förebyggande arbetet har inneburit. Jag har sett hur personer faller tillbaka i kriminalitet efter avtjänat straff för att socialtjänsten saknar resurser. Förebyggande arbete och rehabilitering är de absolut bästa insatserna om vi på allvar vill minska gängkriminaliteten. Vi har tidigare förhandlat med styret och bland annat fått igenom viktiga jämlikhetssatsningar som höjning av de lägsta lönerna och skobidrag till kommunanställda. Men när styret inte tar sitt ansvar kommer vi söka andra samarbeten för att hitta lösningar som kan vända den negativa spiralen i Örebro, säger Martha Wicklund, kommunalråd (V). 

,