Kommunen erbjuder gratis service av cyklar

I sommar erbjuder Örebro kommun kostnadsfri cykelservice i olika stadsdelar. Den mobila cykelservicen kommer till flera platser vid totalt nio tillfällen och är en del i EU-projektet Fossilfritt 2030 – Rena resan.

Vid den mobila cykelservicen kommer det finnas möjlighet att få enklare service som till exempel smörjning och spänning av kedja, pumpning av däck, växeljustering, hjulriktning, bromsjustering och allmän kontroll av cykeln. Servicen är kostnadsfri, men eventuell kostnad för service som kräver reservdelar bekostas av kund på plats.

– Genom att erbjuda en kostnadsfri och mobil cykelservice under sommaren vill vi göra det enklare att välja cykeln och vi hoppas att ännu fler upptäcker hur lätt och härligt det faktiskt är att cykla i Örebro, säger Hanna Malm, trafikplanerare.

källa: Örebro kommun

,