Regionen ger miljonstöd till lättare 3D-produktion

Lätta konstruktioner är en av nycklarna till en hållbar produktionsutveckling. Det tar Region Örebro läns regionala tillväxtnämnd fasta på och beslutade i dag om att stötta projektet ProFibre4AM med drygt 1,1 miljoner kronor.
Genom att använda konstruktioner som väger mindre än vad som är vanligt i dag kan så väl materialåtgången som energiförbrukning och utsläppen av koldioxid minskas. De lättare konstruktionerna kan bland annat tillverkas genom 3D-printing vilket Örebro universitets projekt ProFibre4AM vill titta närmare på.

– 3D-printing är jättespännande och det är en tillverkningsmetod som jag är övertygad om kommer att användas allt mer i framtiden. Därför känns det bra att vi kan befästa vår redan starka position inom området med det här projektet, säger Irén Lejegren (S), ordförande i regionala tillväxtnämnden.

Projektet inleds den 1 juli år 2022 och det förväntas pågå under de kommande tre åren. Förhoppningen är att deltagarna ska utveckla nya design- och konstruktionsmetoder som är optimerade för 3D-printing.

– Vi kommer också att skapa ett regionalt nätverk inom konstruktion för 3D-printing. Det förbättrar företagens kompetens och det stärker regionens konkurrenskraft inom området. På sikt kan det leda till att nya företag etableras med möjlighet till nya arbetstillfällen, säger Irén Lejegren.

Region Örebro län stöttar projektet med drygt 1,1 miljoner kronor medan Örebro universitet står för drygt 900 000 kronor.

källa: Region Örebro län