Ska bygga en digital plattform för att hitta länets turismpärlor

En digital turismplattform som skapar attraktion och nyfikenhet genom att synliggöra länets besöksmål och ledsystem. Det var målbilden för Region Örebro läns regionala tillväxtnämnd när de i dag fattade beslut om att avsätta totalt 1,5 miljoner kronor för ett plattformsbygge.
– Vårt län har så oerhört mycket att erbjuda när det kommer till besöksnäringen och även om det naturligtvis är något positivt kan det ibland vara svårt att få överblick över alla attraktioner som erbjuds. Så nu vill vi skapa en digital marknadsplats som ska fungera som ett skyltfönster med vidarehänvisningar till de enskilda aktörerna, säger Irén Lejegren (S), ordförande i regionala tillväxtnämnden.

Plattformen ska via en tydlig kartfunktion visa upp de aktörer som ägnar sig åt turism i Örebro län. Den ska också visa upp de olika ledsystem som genomkorsar länets olika delar.

– Förhoppningsvis kommer vi på det här sättet att kunna få tidigare besökare att upptäcka nya delar av länet samtidigt som vi kanske kan locka hit turister som tidigare inte förstått vilken skatt vårt län är när det kommer till vandring, cykling, paddling eller andra typer av aktiviteter, säger Irén Lejegren.

Den digitala plattformen är ett resultat av diskussioner mellan Region Örebro län, den regionala turismutvecklingsgruppen, det regionala branschrådet och aktörsnätverk. Totalt satsar regionala tillväxtnämnden 1,5 miljoner kronor på detta där 500 000 kronor ska användas i år och resterande pengar ska användas år 2023.

källa/ foto: Region Örebro län/ arkivbild
,