35 nya miljoner ska höja regionanställdas löner

“Nästa år gör Region Örebro län en särskild satsning för att höja lönerna för hälso- och sjukvårdens medarbetare. Men regionstyrelsen vill inte invänta årsskiftet och vid dagens sammanträde fattades ett beslut om att avsätta 35 miljoner kronor för att kunna genomföra lönesatsningar redan i år. Dessutom satsas 15 miljoner kronor för att korta vårdköerna”, uppger Region Örebro län.

– Hälso- och sjukvårdens medarbetare gör stora insatser för länets invånare och det är glädjande att vi utöver de tidigare aviserade lönesatsningarna för 2023 nu beslutat om att avsätta 35 miljoner kronor för ytterligare, snabba satsningar på att höja lönerna, säger Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande.
,