Läkarförbundet: Det saknas 127 läkare på länets vårdcentraler

“Region Örebro län har idag 2 035 invånare per läkare i primärvården, staten har slagit fast en rekommendation på 1 100 invånare per fast läkare. Örebro behöver därför minst 127 nya läkare på vårdcentralerna för att möta behovet. I tabellen i detta pressmeddelande kan du jämföra med andra regioner”, uppger Läkarförbundet i en debattartikel.
– För att kunna säkra alla invånares rätt till en fast läkarkontakt behöver regionen storsatsa på primärvården. Det är inte hållbart att läkarna ansvarar för dubbelt så många invånare som de borde för att kunna räcka till åt alla, säger Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale.

Läkarförbundets krav på Region Örebro:
Besluta om en målsättning för hur många listade invånare varje läkare ska ansvara för, och när det ska vara i nivå med Socialstyrelsens rekommenderade nivå.
Ta fram en strategi för fast läkare med rimligt listningstak till alla invånare i regionen, utifrån det tydliga målet.
Stärk finansieringen till vårdcentraler/hälsocentraler utifrån ett redan förändrat och utökat uppdrag.
,