Här är Kristdemokraternas tre punkter inför valet i höst

I dag presenterade Kristdemokraterna i Örebro sitt handlingsprogram för mandatperioden 2023-2027 med rubriken ”För ett varmare och tryggare Örebro”. Tre punkter står i fokus i programmet.

-För en god integration och trygghet i alla områden krävs en rad åtgärder. Vi har samlat en mängd åtgärder och förslag i vårt handlingsprogram som innebär såväl åtgärder här och nu som långsiktigt förebyggande arbete. Vårt mål är att det inte ska finnas några socialt utsatta områden 2030, säger kommunalrådet Susanne Lindholm.  

-Vi behöver fler personer som vill arbeta inom äldreomsorgen, men vi måste också säkerställa god kvalitét i våra verksamheter. Vi vill införa språktest/språkutbildning på arbetsplatsen inom äldreomsorgen för ökad kvalité samt för den medicinska säkerheten, säger kommunalrådet Håkan Stålbert.  

“Örebro kommun har varit ett föredöme i kommunsverige när det gäller att få fram byggbar mark och många flerfamiljshus har byggts för att möta upp den växande befolkningen. Men framöver ser vi att en ny riktning behöver tas när det gäller byggande och boende i Örebro för att möta invånarnas behov och kommunens utmaningar.  Vi vill se en fortsatt omdaning av miljonområdena och ökad byggnation av radhus, kedjehus och villor”, säger Håkan och Susanne i ett gemensamt uttalande.  

,