Över 300 flyktingar från Ukraina får sina hem i Örebro

Riksdagen har beslutat att Sveriges kommuner tar över ansvaret för bosättningen av ukrainska flyktingar från 1 juli. “Totalt ska landets kommuner bosätta 23 500 skyddsbehövande i landet, varav Örebro kommun ska bosätta 364 fram till årsskiftet”, skriver kommunen i en information.

Kommunen har sedan en tid tillbaka arbetat intensivt med att lokalisera och utrusta hyresrätter åt de ukrainska flyktingarna. Detta arbete sker i nära och gott samarbete med såväl fastighetsägare som civilsamhälle, vilka har ställt upp på bred front för att göra detta möjligt.

Att kommunerna nu får uppdraget att bosätta skyddsbehövande från Ukraina handlar om att få till en jämnare fördelning över landet. Bosättningsuppdrag gäller för de flyktingar som är anvisade av Migrationsverket. De flyktingar som redan har ordnat eget boende och som inte längre kan bo kvar i det, ska vända sig till Migrationsverket för att få hjälp till annat boende.

Bedömningen är att kommunen kan få fram tillräckligt med hyresrätter och inte behöver hjälp av privatpersoner för att ordna boendeplatser.

-Vi är glada över att vi på relativt kort tid lyckats samla ihop oss tillsammans med både fastighetsbolag och delar av civilsamhället. Allt i syfte att kunna hjälpa dessa flyktingar på ett så bra sätt som möjligt, säger Stefan Ask, biträdande förvaltningschef, Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete.

Förutom bosättningsuppdraget har kommuner även skyldighet att erbjuda de skyddsbehövande samhällsservice, som till exempel förskola och skola till barn. Kommunen kommer även att jobba vidare tillsammans med civilsamhället för att kunna erbjuda en så bra tillvaro som möjligt.

-Detta är helt i linje med uppdraget från den politiska ledningen och det är en självklarhet att vi inom kommunen ska kunna erbjuda dessa flyktingar en bostad. Och jag har full tillit till att kommunen, tillsammans med andra goda krafter i samhället, hjälper till med de insatser i övrigt som de är i behov av säger Peter Larsson, kommundirektör.

källa: Örebro kommun