Kristdemokraterna: Pratbänk minskar ensamhet i Örebro

“Vi kristdemokrater tror på kraften i gemenskapen: familjen, grannskapet eller föreningen. Det skapar sammanhang och tillhörighet, något människan behöver för att må gott. Ofrivillig ensamhet föder istället ohälsa och samhällsproblem. Därigenom blir det också politikens ansvar att möjliggöra för människor att mötas och hitta positiva lösningar.  

Statistik visar att särskilt unga och äldre drabbas av ensamhet. Bland arbetslösa uppger nästan 20 procent att de känner sig ensamma, och 1,5 miljon människor i Sverige säger sig sakna en nära vän. Att bygga relationer, gemenskaper, medmänsklighet och motverka ensamheten är förstås inte främst politikens uppgift, utan den faller på oss var och en. Men politiken har, återigen, en stor roll i att skapa förutsättningar för gemenskap. Inom Örebro kommunen finns många goda verksamheter för att motverka ensamhet såsom exempelvis träffpunkter för seniorer.  

Vi vill se fler kreativa och positiva lösningar för att främja gemenskap! Ett förslag är att ställa ut pratbänkar på utvalda platser i Örebro. Av kommunen men gärna också av andra aktörer. Ingen stor sak tänker någon nu, nej men tänk att en så enkel sak kan komma att få stor betydelse i en människas liv! 

Syftet med pratbänken är att möjliggöra mellanmänskliga möten i offentliga miljöer oavsett ålder. De ska uppmuntra till att inleda samtal med en bänkgranne. Bänkarna målas i särskild färg och märks upp med budskapet “pratbänk”. Förhoppningen är att pratbänkarna kan bidra till fler spontana möten och samtal mellan Örebroare, som inte känner varandra, än. 
 
Idén med pratbänk kommer ursprungligen från Wales och Allison Owen Jones som startade kampanjen “happy to chat“. Kvinnan såg en sorgsen och ensam man i en park, och hon visste inte om – eller hur – hon skulle närma sig honom. Där och då insåg hon hur svårt det var att närma sig en främling för att prata lite, vilket gav liv till hennes idé om pratbänkar.  

Sedan dess har bänkarna spridits sig och finns nu på flera platser även i Sverige. Exempelvis på Värmdö och i Göteborg. På Värmdö har bänkarna blivit en succé och bidragit till goda möten under pandemin. Främst är tanken med bänkarna spontana möten men man kan också använda bänkarna som träffpunkt och utgångspunkt för mer organiserade möten.  

Pratbänkar kan vara en liten del att motverka ensamhet, skapa generationsmöten och öka gemenskapen mellan människor i vår stad”.  

Håkan Stålbert kommunalråd Örebro (KD) 
Susanne Lindholm Kommunalråd Örebro (KD) 
Anna Andersson 1:e vice ordförande Programnämnd Social Välfärd (KD)