Vänsterpartiet: “Vanligt folk ska inte behöva få en chock när elräkningen kommer”

Vänsterpartiet: “Det senaste året har hushållen fått vänja sig vid att allt större del av inkomsten går åt till att betala elräkningen. För att skydda svenska hushåll från ytterligare en vinter med skenande elpriser föreslår Vänsterpartiet ett Sverigepris på el, vilket skulle stabilisera elpriset på i genomsnitt 40 öre per kWh. 

– Vanligt folk ska inte behöva få en chock när elräkningen kommer medan elbolagen gör stora överskott. Vanliga hushåll drabbas återigen av ett misslyckat marknadsexperiment där politiken har lämnat över ansvaret för en viktig samhällsfunktion till marknaden, säger Vänsterpartiets kommunalråd Martha Wicklund.  

Sverige har god tillgång till el och har en stadig överproduktion. Det som skapar de höga elpriserna i Sverige är marginalprissättningen, där den dyrast producerade elen blir prissättande för all el. I och med de skenande elpriserna i Europa skapas incitament för elbolagen att tillverka dyrt framtagen el, och exportera till utlandet. Denna produktion blir då prissättande även för den billiga el som svenska konsumenter använder. 

Därför föreslår Vänsterpartiet att den inhemska marknaden separeras från exporten. Därmed får vi ett Sverigepris på el, som prissätts efter den el som produceras för den svenska elmarknaden. En sådan åtgärd skulle stabilisera det svenska elpriset på i genomsnitt 40 öre per kWh och innebära ett slags prisskydd för de svenska hushållen. Exporten skulle inte påverkas, utan skulle kunna fortsätta i samma omfattning och till samma pris som redan sker idag. 

– Det här är ytterligare ett exempel där vi som parti vill återta kontrollen från en skenande marknad som gör livet svårt för Örebroare. Vi slåss för de människor som har det tuffast, säger Vänsterpartiets kommunalråd Martha Wicklund. 

För Vänsterpartiet är införandet av Sverigepriser på el en förutsättning för att Sverige ska klara klimatomställningen. Tillsammans med utbyggda transmissionsnät och en kraftigt ökad elproduktion genom framför allt utbyggd vindkraft kan Sverige ligga i framkant i klimatomställnigen. 

– Det är inte skäligt att vanliga människor går på knäna samtidigt som elbolagen i Sverige gör enorma vinster baserat på det elunderskott som vi ser i Europa. Höjda pensioner, höjda lägstalöner och en skälig hyra tillhör de grundläggande tryggheter som alla människor i Sverige ska ha rätt till och som vi i Vänsterpartiet har sett till att driva igenom. Det här är bara början, avslutar Martha Wicklund.  

,