Maria Comstedt (C): “Det är du, jag och alla andra. Vi, tillsammans”

 “Jag har bott i Örebro länge. Jag träffade den stora kärleken här. Födde mina barn. Jag har arbetat med att berätta hur mycket vi i Örebro kan erbjuda omvärlden. Örebro har utvecklats. Allt har vuxit. Det goda och det som är mindre bra. Jag har personligen sett båda sidor på nära håll. Därför engagerade jag mig politiskt i Centerpartiet.

Många verkar söka konflikter nu. Om trafik och parkeringsplatser. Om idrott och kön. Om trygghet. I många år såg jag ett Örebro som växte och fick större självförtroende. Nu ser jag allt oftare en starkare kamp mellan ett vi och ett dom. Men vilka av oss äger rätten att definiera dom andra? Varför lägger så många människor så mycket tid på att förklara hur någon annan förstört allt?

Vi kan bättre. I oräkneliga möten och samtal med olika människor med olika drivkrafter har jag fått höra så många kreativa idéer, drömmar och visioner. Som utbildare har jag mött unga entreprenörer med möjlighet i blicken. I alla delar av Örebro finns de här människorna. I alla delar av den rika landsbygd som är grundläggande vår kommun. De här människorna hånskrattar sällan. De kan vara vägvisare i en tid när den politiska debatten söker fel för att vinna. Men politik kanske varken är spel eller tävling i första hand? Varför skulle de 98 procent av människorna som inte är medlemmar i ett politiskt parti sluta upp bakom mål om storlekar på just partier? Vi får inte ett bra samhälle om vi inte har en bra idé om samhället.

Jag tror att den som är totalkategorisk i sitt ledarskap får kanske svårt att leda oss i en tid när faktorer i omvärlden tvingar fram omställning och anpassning. Även vi i Örebro påverkas av krig i Europa, stigande inflation, stigande priser på det mesta och ovanpå allt stigande globala temperaturer i en klimatkris som får allt tydligare konsekvenser. Det är lockande att hånskratta bort sin oro, men det hjälper inte.

Vi behöver samlas nu, inte splittras. Jag kandiderar till Sveriges riksdag för Centerpartiet och kan ta med mig rik erfarenhet från min hemstad, Örebro. Här finns kreatörer, entreprenörer och människor som tagit ansvar i föreningar, församlingar och sammanhang som kan vara vägvisande för hela Sverige. Varför? För att vi möts, kompromissar och hittar gemensamma vägar framåt. Vi har plats för olikheter – då, nu och i framtiden.
Det är inte nånannan. Det är du, jag och alla andra. Vi, tillsammans”.

Maria Comstedt, Centerpartiet