På lördag öppnas slottet för allmänheten

På lördag håller landshövding Maria Larsson Öppet Slott. Förutom det ståtliga residenset visas den här gången också unika delar ur en av länets kulturskatter för allmänheten. “Det handlar om den tämligen okände norasonen Birger Mörner (1867 – 1930), son till apotekaren i Nora. Författare, greve, diplomat, globetrotter, bok- och konstsamlare. Mörner var också något av ett vänskapsnav mellan dåtidens litterära, svenska storheter som August Strindberg, Gustaf Fröding och Verner von Heidenstam. I bekantskapskretsen fanns även Selma Lagerlöf, Ellen Key, Knut Hamsun och Jack London”, skriver länsstyrelsen i en information och fortsätter.

“Bakom sig lämnade Birger Mörner en samling av böcker, brev och konst som förvärvades 1928 av Samfundet Örebro stads- och länsbiblioteks vänner som överlämnade den 1936 till Örebro stadsbibliotek. Mörnersamlingen är sedan 2001 förvarad på Örebro universitetsbibliotek”.

källa: Länsstyrelsen Örebro
,