Socialdemokraternas manifest inför valet – “satsningar på trygghet, välfärd och klimat”

Socialdemokraterna i Örebro har i veckan presenterat sitt valmanifest Starkare tillsammans. Manifestet innehåller satsningar på trygghet, välfärd och klimat.

-Vi socialdemokrater vill ta tillbaka kontrollen över välfärden och fortsätta satsa på högre kvalitet och bättre villkor för personalen. Vi vill bygga en starkare äldreomsorg med ökad bemanning och utbildad personal där medborgarens behov står i fokus, säger John Johansson, kommunstyrelsens ordförande och toppkandidat för (S) i Örebro kommun.

-Medborgarens behov av trygghet sträcker sig till såväl gator, torg som till hemmet. För oss är det viktigt att ta tillbaka kontrollen över tryggheten i det offentliga rummet. Den öppna droghandeln ska slås ut med hjälp av fler väktare och trygghetsskapande kameror. Vi ska bekämpa brotten och brottens orsaker. Genom en stark välfärd, bra skolor och en aktiv fritid för unga bygger vi framtiden, säger John Johansson.

I Örebro måste alla barn och unga ges förutsättningar att klara skolan genom att få det stöd som de behöver. Elever som är trygga, mår bra och får vara sig själva lär sig mer. För att höja kunskapsresultaten behövs en likvärdig skola med fler lärare, studiero och tydliga ordningsregler. Extra fokus kommer att ligga på att stärka grundskolan och partiet ser behov av att marknadsskolan regleras och att den demokratiska kontrollen över skolan stärks.-

-Vi vill se en skola dit eleverna vill komma, där de blir sedda och uppmuntrade. En skola där eleven utmanas utifrån den nivå den befinner sig på för att öka sin kunskapsutveckling. Vi vill även NPF-säkra (neuropsykiatriska diagnoser) alla kommunala grundskolor, allt för att varje elev ska få det stöd de behöver oavsett vilken skola de går på, säger Jessica Ekerbring, ordförande för Socialdemokraterna i Örebro kommun.

För att ge barn och unga en god framtid är satsningar på klimatsmart energi A och O.

-Med mer vindkraft, biogas och solceller växer Örebro på ett hållbart sätt. God tillgång till el är en förutsättning för att Örebro ska kunna växa och ligga i framkant. Socialdemokraterna vill säkra energiförsörjningen och bli självförsörjande på klimatsmart energi. Med omställning till elfordon minskar även transportkostnaderna, säger John Johansson.

Vi vill att Örebro ska fortsätta att vara en av Sveriges snabbast växande kommuner och vara en bra plats att leva, jobba och etablera sitt företag i. Då behövs det nya bostäder och arbetsplatser.

-I Örebro ska det vara lätt att hitta ett jobb, en bostad samt att etablera och utveckla företag. Vi vill se ett pulserande stads- och kulturliv samt gröna och attraktiva miljöer i hela kommunen, säger John Johansson.

källa: Socialdemokraterna