Jonas Ludvigsson får läkarpris

Jonas F Ludvigsson är 2022 års mottagare av Svenska Läkaresällskapets (SLS) jubileumspris.

– Av de medicinska utmärkelser som man kan få i Sverige så är nog det här den jag helst vill ha, konstaterar Jonas F Ludvigsson. Dels är SLS en anrik organisation och dels är konkurrensen om det här priset hård eftersom det kan gå till alla som forskar inom medicinområdet.

Priset består av SLS sekelmedalj i silver och 150 000 kronor. Medaljen och själva utmärkelsen kommer han stolt att ta emot men pengarna väljer Jonas F Ludvigsson att skänka vidare.

– Som barnläkare sympatiserar jag starkt med UNICEFS arbete och har därför bestämt mig för att stötta organisationens insatser med prissumman. Jag hoppas också att det kan få andra att göra likadant.

källa/ foto: Region Örebro län/ Håkan Risberg

,