Personer över 65 år kan fylla på med covid-19-vaccin

Från och med 1 september kan regionen erbjuda alla över 65 år en ny påfyllnadsdos vaccin mot covid-19, liksom personer på särskilda boenden. Region Örebro län följer därmed Folkhälsomyndighetens rekommendation om ytterligare påfyllnadsdos för dessa målgrupper, uppger Region Örebro län.

”Det har varit efterlängtat då det för många nu gått lång tid sedan senaste dosen, och därför känns det bra att direkt från Folkhälsomyndighetes rekommenderade startdatum kunna köra igång vaccinationen”, säger Erik Fredholm, ordförande i styrgruppen för vaccination i länet.