Kommunen vill hitta byggbolag för att utveckla Östra Ringstorp

Örebro kommun söker en eller två aktörer som är intresserade av att utveckla området Östra Ringstorp på norr i Örebro med bostäder.

“Konceptet med bebyggelsen inom planområdet är hus i natur. Tanken är att de boende ska kunna kliva ut från sin bostad och uppleva naturen nära inpå. Bebyggelsen ska i utformning och materialval smälta in med den omgivande miljön”, uppger kommunen i en information.

– Flerbostadshusen kan bli i form av smala lamellhus med genomgående lägenheter, det är vad kommunen har haft som ambition när vi tog fram detaljplanen. När vi har valt ut byggaktörer kommer vi att veta mer om hur byggnationen faktiskt kommer att se ut. Innan vi säljer marken ska byggaktörerna ha tagit fram ritningar på hur husen ska gestaltas, säger Linnéa Nilsson, exploateringsingenjör på Örebro kommun.

I denna markanvisning eftersöker kommunen byggaktörer som är intresserade av att bygga ägarlägenheter – en boendeform som till skillnad från bostadsrätt innebär att man äger sin lägenhet fullt ut.

– Vi ser positivt på utvecklingen av ägarlägenheter i Östra Ringstorp. Det är en boendeform som har varit på uppgång under de senaste åren i Sverige, men det har knappt genomförts några nybyggnadsprojekt med ägarlägenheter i Örebro kommun ännu, säger Ullis Sandberg (S), ordförande Programnämnd samhällsbyggnad.

källa/ foto: Örebro kommun

,