I dag invigdes regionens IT-hus

På onsdagen invigdes Region Örebro läns nya IT-hus. – Med satsningen på IT-huset tar Region Örebro län ett jättekliv för att möta framtidens behov av säkra IT-miljöer och ger sina medarbetare bästa möjliga förutsättningar för en god och attraktiv arbetsmiljö. Tillsammans skapar vi ett bättre liv, sade servicenämndens ordförande Håkan Stålbert (KD) i samband med att han klippte bandet till det nya huset.

– Det här huset står för en trygg vård ur ett IT-perspektiv. Hög kvalité på IT-lösningar är viktigt för att helheten ska fungera, menar Patrik Malm, områdeschef IT.