AI från Örebro universitet testar nu bilförares lämplighet

Det finns många orsaker till att förmågan att köra bil minskar, till exempel sjukdom, ålder eller en kognitiv nedsättning. Om en läkare misstänker att en patient inte längre är lämplig i trafiken, är läkaren skyldig att anmäla detta till Transportstyrelsen. – Vi hoppas att kunna ha en färdig produkt om ungefär ett år, säger doktoranden Ravi Chadalavada vid Örebro universitet.

Det är dock en svår bedömning att göra. I höstas lanserade Örebro universitet pilotprojektet Dash (Driving Assessment in Healthcare), vars mål är att underlätta läkarnas beslut genom att ta fram data på patienternas bilkörning med hjälp av artificiell intelligens och ögonspårning.

Projektet bygger på innovationen QT-PIE, som Ravi Chadalavada och ett forskarteam har tagit fram. Genom Dash får Ravi möjlighet att ta den tekniska utvecklingen av QT-PIE till nästa nivå, genom att testa den i verkligheten med riktiga användare.

Tillsammans med Geriatriska kliniken vid USÖ, Trafikverket, Statens väg- och trafikforskningsinstitut (VTI), Örebro trafikskola samt en trafikskola i Umeå, har projektet nu kommit så långt att tekniken testas i praktiken.

källa/foto: Örebro universitet

,