Dags att hålla koll på nya trafikregler i Norra Bro, Hampetorp och Ölmbrotorp

Örebro kommun uppdaterar nu gränserna för tättbebyggt område. Flera befintliga tättbebyggda områden blir större och tre helt nya kommer till, Hampetorp, Ölmbrotorp och Norra Bro. Inom tättbebyggt område gäller särskilda trafikregler för bland annat hastighet och parkering.

Fakta:

  • Fordonsförare ska hålla en med hänsyn till omständigheterna tillräckligt låg hastighet.
  • Bashastigheten är 50 kilometer i timmen. Kommunen får dock besluta om annan hastighetsbegränsning, det är alltid skyltad hastighet som gäller.
  • Fordon får inte stannas eller parkeras på allmän plats som är terräng (utanför vägen).
  • Fordon får parkeras högst 24 timmar i följd på allmän platsmark där kommunen är huvudman. Denna regel gäller på vardagar, utom vardag före söndag och helgdag, om inget annat anges på platsen.

– Det är bra att känna till att 24-timmarsregeln gäller på alla kommunala gator inom tättbebyggt område om ingen annan tidsbegränsning framgår av skyltning på plats. Alltså även på gator som helt saknar vägmärken om parkering. Vägmärket för parkering, med blå bakgrund och vitt P, betyder alltid att parkering är tillåtet högst 24 timmar i följd vardagar utom vardag före sön- och helgdag, om inte annan tidsbegränsning framgår av en tilläggstavla, förklarar Emelie Tiveljung.

källa: Örebro kommun