Här är Miljöpartiets vallöften: Bygg en solcellspark, satsningar på cykel- och gångvägar, minskat stöd till flygplatsen

Kommunalrådet Lea Strandberg (MP) anser att utsläppen från transporter måste minska. Vi är därför beredda att fullfölja och vidareutveckla BRT. Här följer en rad förslag från Miljöpartiet lokalt:
“Vi vill också satsa på underhåll av cykel- och gångvägar för att kunna få fler att
ställa bilen och istället resa klimatsmart. Miljöpartiet är redo att styra kommunen och vi är beredda att sätta oss i en majoritet som driver på i dessa frågor och som vågar ta ansvar för en kraftfull utsläppsminskning”.
Fredrik Persson MP: “Vi vill bygga ut antalet naturreservat. De ska fungera som gröna lungor i staden.
Sörbyskogen blir först ut efter valet. Det är viktigt att skogen sköts på ett ansvarsfullt
sätt så att vi kan bevara många träd. Vi vill också se till att minst 1000 nya träd planteras i staden. Hertig Karls allé är ett sådant exempel där det nu behövs träd som kan ta upp koldioxid. Rudbecksgatan
längs BRT-stråket är ett annat. För att Örebroarna och våra barn ska kunna lära sig mer om djur och natur vill vi bygga ett Naturrum i Oset/Rynningeviken”.
Marcus Willen Ode: “Det måste bli enklare att bygga ut solceller. Vi kommer att arbeta för att kommunen
bygger en solcellspark. Privatpersoner som vill sätta upp solceller på sitt hus ska bli
bygglovsbefriade. Ska utsläppen minska måste vi ta bort alla onödiga felkällor. För oss är det viktigt
att Kommunen och EON skapar en gemensam energiplan där vi tillsammans ser
över hur vi kan minska utsläppen. En annan onödig felkälla är flygverksamheten på
Örebro Airport. Vi vill minska bidragen och onödig flygtrafik”.

källa: Miljöpartiet Örebro kommun