Utställning om Förintelsens överlevare visas i Nicolaikyrkan

Nu kommer den starka utställningen Fading Stories till Örebro och S:t Nicolaikykan. En utställning med vittnesmål från Förintelsens överlevare. Utställningen öppnar fredagen den 2 september.

– Förintelsens offer och överlevare påminner oss om att ständigt vara vaksamma när människovärdet
riskerar att urholkas eller trampas på. Därför blir deras berättelser en kraftfull dos med
motståndskraft till oss alla, säger Maria Larsson, landshövding.
I samband med att utställningen öppnar i Örebro kommer Jeanette finnas med. Hon är dotter till
Stella, en av kvinnorna som porträtteras, och vars första anhalt i Sverige var just Örebro.
– Utifrån vår kristna tro är det självklart att stå upp för alla människors lika värde, så det känns
mycket angeläget att få visa utställningen, säger Anders Lennartsson, kyrkoherde i Svenska kyrkan
Örebro.
Fading Stories är framställd av fotograf Sanna Sjöswärd, som under närmare tre år arbetade med att
intervjua och fotografera ett tjugotal av Förintelsens sista överlevande.

källa: Svenska kyrkan Örebro

,