Nu ska patient få samma läkare vid besök på vårdcentral

Från och med den 23 november kommer länets invånare att erbjudas en fast läkarkontakt på vårdcentralerna. Det fattade regionstyrelsen beslut om i dag.
– En så kallad fast läkarkontakt är en viktig del i utvecklingen av en god och nära vård och jag är glad över att vi nu kan erbjuda den möjligheten till länets invånare, säger Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande.

– En fast läkarkontakt inom primärvården bidrar till både trygghet och kontinuitet för patienten samtidigt som det förbättrar möjligheterna till en förtroendefull relation med den aktuelle läkaren, säger Andreas Svahn.

källa: Region Örebro län