Ny chans att söka fornfynd nära Glanshammar – “nytt område öster om Äverstaån”

Örebro läns museum ordnar återigen i samarbete med Sveriges metallsökare och Föreningen Glanshammars sockenmagasin metallsökningsevent i Glanshammar.

“Tidigare har undersökningar i denna konstellation gjorts i Hassle norr om Glanshammar intill Äverstaån där den berömda Hassleskatten hittades för länge sedan. Denna gång återvänder man till platsen men undersöker ett nytt område öster om Äverstaån. Även denna gång bjuds allmänheten in till visningar. Undersökningen äger rum 2-4 september”, meddelar museet.

källa/ arkivfoto: Örebro läns museum/Michael Lander
,