Carl Jan donerar Saxå till en stiftelse – “ett hem för svensk gastronomi med njutning i fokus”

Saxå Bruk utanför Filipstad i östra Värmland blir säte för den nybildade stiftelsen. Hela egendomen som omfattar 200 hektar mark, 13 hus med inventarier skänks till stiftelsen Aptitum, som ska bli ett gastronomiskt centrum, ett hem för svensk gastronomi med njutning i fokus. Carl Jan Granqvist gläds över att livsverket finner en vital framtidsform.

Stiftelsen Aptitum ges förtroendet att förvalta Saxå Bruk.

Lyssna gärna till Carl Jans program i serien Örebropratarna. Här från 2017:

Tanken att låta Saxå Bruk leva vidare i en ny form har vuxit fram under ett 10-tal år. Under december 2021 beviljades ett generöst anslag från Erling Perssons stiftelse som gjorde det möjligt för Carl Jan Granqvist att donera egendomen med en tryggad kapitalbas.

För nära 40 år sedan köpte Carl Jan Granqvist, idag en av Sveriges mera kände måltids- och vinkännare, Saxå Bruk. Vid det tillfället en ung gästgivare med ambitioner och gastronomisk aptit att starta verksamhet i Bergslagen. Carl Jan Granqvist har sedan dess utvecklat Saxå Bruk och var initiativtagare till Campus Grythyttan som är en restaurang- och hotellhögskola vid Örebro universitet. Det finns inget vemod i att hans livsverk som nu skänks bort.

– Tvärtom, jag känner en lycka över att Saxå Bruk får leva vidare. Det saknas idag en fysisk plats för nordisk gastronomi, ett hem där det kan samlas gastronomisk tradition och innovation under ett och samma tak. Saxå Bruk kan i en framtid utvecklas till ett nav för såväl nordisk som svensk gastronomi säger Carl Jan Granqvist.

Om stiftelsen Aptitum

Aptitums övergripande syfte är att sprida kunskap till yrkesverksamma inom besöksnäringen, forskarsamhället samt till en allmänhet om nordisk och svensk gastronomi, det vill säga måltidskunskap med njutning i fokus. Detta görs genom samverkan med företag, organisationer och en intresserad allmänhet. Ett viktigt uppdrag för stiftelsen är att främja utbildning och forskning inom området gastronomi, och förvalta och utveckla den europeiska gastronomin med sitt ursprung i det kristna arvet. För att främja utveckling och lärande kommer stiftelsen att anordna seminarier och föreläsningar, initierar forskningsprojekt och samverkar med internationella, europeiska och svenska universitet och andra utbildningsinstitutioner.

Stiftelsens säte Saxå Bruk kommer parallellt med detta fortsätta att erbjuda en plats för boende, konferenser och upplevelser

Stiftelsen kommer att ha ett nära samarbete med Gastronomiska AkademienMåltidsakademien och Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA. Carl Jan Granqvist är ledamot i dessa tre akademier. Stiftelsen Aptitum vill initialt fokusera på gastronomiskt hantverk och sensorik.

,