Han är ny chef för regionalt totalförsvar och krisberedskap

Som en del av satsningen på det svenska försvaret inrättas nu sex nya civilområden för att kraftsamla totalförsvar och krisberedskap. Ett av sex kanslier placeras i Örebro. Den 1 september tillträdde den nya kanslichefen: Richard Boman, som har ett förflutet bland annat som underrättelsechef vid polisregion Bergslagen och officer med 30 år i Försvarsmakten.

– Det är ett utmanande och spännande uppdrag i Örebro, säger Richard Boman. I bakgrunden råder ett allvarligt läge med krig i vår närhet och klimatförändringar som kan leda till väderkatastrofer. Mitt nya jobb handlar om att kunna samla och samordna berörda aktörer i sju mellansvenska län.

källa: Länsstyrelsen Örebro

,