Karin Sundin (S): Nu ska vårdkön efter pandemin kortas

Nu ska den kö till operation och behandling som vuxit fram under pandemin tas om hand.
– Det är en prioriterad uppgift att arbeta med den vård som skjutits upp till följd av covid-19, säger Karin Sundin (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

.- Under de senaste åren har hälso- och sjukvården lagt stora resurser på att bekämpa pandemin. Det har gjort att många patienter har fått vänta på operation eller behandling, och det måste vi nu åtgärda, säger Karin Sundin.

– För att ta hand om de patienter som just nu väntar i kö kommer det att krävas god planering, prioriteringar och riktade satsningar under hela 2023 och förmodligen under 2024 också, säger Karin Sundin.

källa: Region Örebro län
,