De fick danspris till Lena Josefssons minne

Danskonstnärerna Mira Jägemar och Gabriella Ek Hällzon är först ut att tilldelas det nyinrättade dansstipendiet till minne av Lena Josefsson. Med stipendiet vill Mira och Gabriella undersöka hur kroppen kan gestalta minnen genom dans.

Tidigare i år instiftades dansstipendiet till minne av Lena Josefsson av Örebro kommuns kulturnämnd. Dansstipendiet på 10 000 kr går till en eller flera danskonstnärer som är i början av sin yrkesbana inom danskonsten.

Kriterierna för stipendiet har tagits fram i samråd med personer som har stark koppling till Lena Josefsson. Kriterierna är:

  • Samverkar med andra i sitt konstnärskap.
  • Har ett inkluderande arbetssätt.
  • Tänker sig internationellt och/eller interkulturellt utbyte.
  • Är gränsöverskridande.
  • Är utforskande.

Årets jury har bestått av representanter från Kultur- och fritidsförvaltningen samt en person med koppling till Lena Josefsson.

Stipendieutdelningen skedde på Kulturkvarteret i samband med invigningen av Dansfestival Raande-Vo onsdagen den 7 september. På plats för att dela ut stipendiet var Kulturnämndens ordförande Lennart Bondeson (KD).

Motivering
Dansstipendium till minne av Lena Josefsson 2022 tilldelas Mira Jägemar och Gabriella Ek Hällzon.

Mira är en frilandsdansare och danspedagog som valt att bo och verka i Örebro. Efter hennes examen från Balettakademin har hon undervisat i dans och fortsatt att utforska och skapa dansprojekt.

Gabriella bestämde sig att bli dansare efter att ha sett kompani Raande-Vos föreställning ”Plutot La Vie”. Hon har utbildat sig inom dans på Balettakademin och även fått möjlighet att praktisera hos Kompani Raande-Vo.

Med stipendiet vill Mira och Gabriella undersöka hur kroppen kan gestalta minnen genom dans. Juryn föll för deras ambition att arbeta gränsöverskridande och att de inkluderar ett brett åldersspann i sitt arbete, vilket Lena också aktivt arbetade med i sitt konstnärskap.

Juryn hoppas att stipendiet bidrar till att Mira och Gabriella kan fortsätta sitt konstnärliga arbete i Örebro, precis som Lena valde Örebro, OM och OM igen.

källa/ foto: Örebro kommun