Vänsterpartiet: “Internationella fredsdagen för om krigets fasor”

“Den 21 september firas den internationella fredsdagen, en dag som instiftades för eftertanke om krigets fasor och för att under en dag varje år vädja till eldupphör och icke-våld. I ett krig drabbas många människor men även efter en väpnad konflikt så fortsätter många att drabbas av död och skador. Detta inte minst av att minor ligger kvar i marken. Minor som kan ligga kvar i generationer och som riskerar att detonera. Åtta av tio som dödas av minor är civila och många av dom som drabbas är barn. Minor hindrar barn från att ta sig till och från sin skolgång och livsmedelsförsörjningen drabbas då det är osäkert för många bönder att odla på sina marker. 

I kampen mot krig och konflikter så har Sverige traditionellt spelat en stor roll i fredsförhandlingar och medling då vi haft ett stort internationellt förtroende. Ett förtroende som byggt på den alliansfria stat vi har varit över tid och som under två århundranden också har hållit oss utanför krig. Det bör vara vårt mål att återta den rollen istället för att medverka till ökad spänning och upprustning genom att söka sig till militära allianser. Vänsterpartiet säger därför nej till ett svenskt medlemskap i NATO då en militär alliansfrihet är det bästa för att trovärdigt kunna driva en självständig utrikespolitik för fred och nedrustning. Vi är av samma anledning också starka motståndare till värdlandsavtalet med NATO. Internationell säkerhet ska vila på folkrätt, samarbete och ett starkt globalt regelverk och det bör ske under ledning av FN. Med ett medlemskap i NATO riskerar vi istället att tvingas in i krig och konflikter som vi inte vill delta i. Vi tycker heller inte att Sverige ska ingå i en kärnvapenallians, vilket NATO är, som dessutom kan innebära att vi får kärnvapen utplacerade på svenskt territorium. Något som dessutom gör oss till en måltavla i en konflikt mellan kärnvapennationer och allianser med en kärnvapenarsenal. 

Människors rättigheter har också en stor betydelse för freden en alltför många människor kränks runt om i världen under och efter ett krig. Mänskliga rättigheter måste därför gälla alla människor, överallt. Människor måste känna till, förstå och följa dom. Fred finns inte när människor skräms till tystnad av extremism och fascism. Vi kan inte i en civiliserad värld tillåta den rädslan eller att människor döms på grund av ursprung, kön, eller sexualitet. Vapenexport till stater och diktaturer som gör sig skyldiga till krigsbrott och kränker de mänskliga rättigheterna kan inte heller fortsätta från ett land som kallar sig fredligt. 

Fred ska vi inte ta för givet utan vi måste tillsammans stå upp för den genom ickevåld och det är viktigare än någonsin. Allas rättigheter till ett samhälle utan våld och att få slut på våldet är ett viktigt första steg i varje fredsprocess. Det gör vi bäst tillsammans i ett land som är neutralt”. 

Anna Lilja, distriktsordförande Vänsterpartiet Örebro län