Arrangerar Rosenbergsdagarna för att stärka den biologiska mångfalden

Ett tiotal föreningar i länet, Region Örebro län och Örebro kommun arrangerar den 14-15 oktober Rosenbergdagarna. Syftet är att med gemensamma krafter uppmärksamma och stärka den biologiska mångfalden i Örebro län.

– Bakgrunden till konferensen är den utarmning av växt- och djurliv som pågår, inte bara i andra delar av världen och Sverige som helhet, utan även i vårt län, säger Ankie Rauséus som är verksamhetsledare på naturvårdsorganisationen Hopajola.1

– Vi hoppas att denna konferens ska öka kunskaperna och inspirera till kraftfulla åtgärder för naturen och de arter vi ansvarar för, här i vårt län. För att nå riktigt långt behöver vi också stärka samverkan mellan alla goda krafter. Att vi nu är många föreningar och organisationer som arrangerar konferensen tillsammans är en god början, menar Ankie Rauséus.

– Vi har siktet inställt på att återkomma med konferensen vartannat år, och hoppas att vi snart kan konstatera att trenden vänt, säger Ankie Rauséus.

Konferensens namn knyter an till, och ska bygga vidare på, det arbete som gjorts av Erik respektive Mats Rosenberg. Deras insatser för naturen spänner över hundra år och har haft stor betydelse såväl regionalt som nationellt. Under konferensen kommer också Erik Rosenbergpriset delas ut – ett pris som funnits sedan 1976.

Samtliga föreningar och organisationer som arrangerar konferensen och medverkar:

Föreningen Kilsbergskanten
Hopajola
Hällefors Ornitologiska förening
Klisbergsfrämjandet
Naturskyddsföreningen i Örebro län
Närkes Ornitologiska förening
Närkes Insektsförening
Ställdalens Naturstudieklubb
Östernärkes Naturvårdsförening
Örebro Läns Botaniska Sällskap
Studiefrämjandet
Region Örebro län
Örebro kommun
Länsstyrelsen Örebro medverkar.