Nu avgörs Svampens framtid – byggnaden ska undersökas

När nya vattenreservoaren Lyra tas i drift nästa år, kommer Svampen inte längre att användas som vattentorn. Under vecka 39 utförs såväl utvändiga som invändiga besiktningar av byggnaden Svampen. Besiktningen görs för att få kunskap om betongens status, vilket påverkar vad vattenreservoaren kan användas till i framtiden. Undersökningarna utförs av Sweco på uppdrag av Örebroporten. Restaurangen håller öppet som vanligt, meddelar Örebro kommun.

“Besiktningen görs för att få kunskap om betongens status. Det kommer att vara avgörande för vad nuvarande vattenreservoar kan nyttjas till i framtiden och framför allt hur långsiktiga investeringar som är rimliga att göra framåt”, uppger kommunen.

källa: Örebro kommun/ arkivbild


,