Rudbecksgymnasiet del i Europaparlamentets ambassadörprogram

Rudbecksgymnasiet i Örebro har antagits till Europaparlamentets ambassadörsskoleprogram, ett paneuropeiskt program för att öka kunskapen om EU bland lärare och elever.
Utbildningsprogrammet ”Europaparlamentets ambassadörsskola 2022/2023” lanseras i Europahuset i Stockholm den 28-29 september. Syftet med programmet är att främja medvetenheten om Europa och europeisk parlamentarisk demokrati bland elever genom att ge dem aktiva kunskaper om EU och i synnerhet om Europaparlamentet.

“Genom att delta i vårt ambassadörsskoleprogram kommer eleverna att förstå vikten av att vara delaktig i EU inför 2024 års val till Europaparlamentet, när de flesta av dem får rösta för första gången”, säger Klas Jansson, tf chef för Europaparlamentets kontor i Sverige.

Under läsåret kommer eleverna att på olika sätt få ta del av Sveriges EU-ordförandeskap samt anordna aktiviteter på skolan om aktuella frågor som avgörs på EU-nivå. Den 1 januari 2023 tar Sverige över som ordförandeland i EU:s ministerråd.

Rudbecksgymnasiet är en av de nio svenska högstadie- och gymnasieskolor som i år antagits till programmet. Total deltar 1 600 skolor runtom i Europa, varav 80 från Sverige.
,