Svenskt Näringsliv: Örebro rasar i företagsrankning

Örebro kommun rasar i Svenskt Näringslivs rankning av företagsklimatet i kommunen, från plats 131 i fjol till 191 i år. “Det som företagarna upplever som de största problemen är att dialogen med kommunens beslutsfattare inte fungerar och att informationen till företagen är bristfällig. Dessutom får politikers och tjänstepersoners attityder till företag och företagande mycket låga betyg”, säger Karl Hulterström, regionchef Svenskt Näringsliv. Han fortsätter: 

“Plats 191 borde ingen vara nöjd med i en kommun med mycket bra förutsättningar för att få till ett bra företagsklimat. Ett fullsortimentsuniversitet, mycket arbetstillfällen i kommunen och skapliga förbindelser. Sen har vi det där andra där företagarna är långt ifrån nöjda och det handlar om frågor som faller tillbaka på den kommunala organisationen. Dialog med kommunens beslutsfattare och information från kommunen får urusla betyg. Detsamma gäller attityden från både politiker och tjänstepersoner. Till det kommer ett antal fall där kommunen, med skattepengar i ryggen, konkurrerar med företagen på ett ojuste sätt. Standupkvällar, konferenslokaler och gratis cykelservice har varit i fokus under detta år. För att uttrycka det försiktigt är inte företagare i de branscher som drabbas nöjda med att kommunen tar kunder med stöd av skattepengar som företagen själva varit med och betalat in”, enligt Hulterström.

källa: Svenskt Näringsliv