Nytt försvarsområde inrättas med Örebro som bas

Den 1 oktober inrättas sex nya civilområden i Sverige, varav Örebro län ingår i det mellersta civilområdet. Indelningen är en del av den största satsningen som gjorts i modern tid för att återuppbygga och stärka vårt civila försvar.

– Det här är ett viktigt steg framåt för att kunna återuppbygga ett starkt civilt försvar. Att införa civilområden gör att vi ytterligare kan stärka totalförsvaret och samverkan med Försvarsmakten, både i fredstid och i händelse av höjd beredskap. Jag är glad över att vi i Örebro län har fått förtroendet att leda det arbetet inom det Mellersta civilområdet, säger civilområdeschef Maria Larsson, landshövding i Örebro län.

Regeringen fattade i maj beslut om en myndighetsreform för civilt försvar och krisberedskap och inrättade en högre regional nivå. Syftet är att återuppbygga, stärka och kraftsamla totalförsvaret. Reformen innebär bland annat att tio statliga myndigheter får ansvar för varsin beredskapssektor och att Sveriges 21 länsstyrelser delas in i sex geografiska civilområden.