Hotell- och besöksrekord i Örebro i år

Efter två år med pandemi slog antalet gästnätter nytt rekord under sommarmånaderna i Örebro län. Det visar ny statistik från Tillväxtverket. Antalet gästnätter på kommersiella turistboenden uppgick till omkring 661 200 i Örebro län under juni, juli och augusti. Det är en ökning med 26 procent jämfört med föregående sommar, och åtta procent fler än 2019.

Sommaren innebar därmed även ett besöksrekord för Örebro län, med det största antalet gästnätter sedan 2008.

Både antalet gästnätter för svenska och utländska turister ökade jämfört med i fjol. Men pandemin innebar ett stort utländskt turisttapp för besöksnäringen och sommaren 2022 bokfördes fortfarande färre utländska gästnätter i Örebro län än innan pandemin.

– I landet som helhet ser vi en rekordstor ökning av utländska besökare jämfört med ifjol, till följd av de släppta restriktionerna. Det är efterlängtade siffror för besöksnäringen, som har varit en av de mest utsatta branscherna under pandemin. Den stora omställningen har dock lett till svårigheter för företagen att hitta personal, säger Hannah Hall, analytiker på Tillväxtverket.

källa: Tillväxtverket/ arkivbild

,