Fyra föreläsningar om unika föremål på Örebro läns museum

Denna höst anordnar Örebro läns museum fyra föreläsnings- och samtalskvällar utifrån föremål som finns i museets samlingar. Under dessa onsdagskvällar får besökarna stifta bekantskap med föremålen och veta mer om deras spännande historia. − Vi hoppas och tror att vi har valt ut intressanta föremål ur våra samlingar som kan väcka nyfikenhet och leda till många frågor och berikande samtal under dessa kvällar. säger Marcus Drotz, enhetschef på Enheten för Samling och utställning på Örebro läns museum.

Evenemangen äger rum i museets lokaler på Kaserngården 6, Örebro. Entré kostar 100 kr, då ingår fika med smörgås. Anmäl deltagande via museets webb senast söndagen före aktuell onsdag. Betalning sker på plats med Swish.

Kontaktperson för första tillfället är Marcus Drotz, 019-6028705, marcus.drotz@olm.se

Hela programserien:

12 oktober – Andliga föremål

Peter Ekström, lärare och före detta rektor på Örebro konstskola, gästar oss. Under kvällen samtalar han med enhetschef Marcus Drotz, enheten för samling och utställning, Örebro läns museum.

Föremål som visas denna kväll är en Torshammare ur den vikingatida Eketorpsskatten, en ovanlig monstrans (hållare för nattvardsbröd) i förgyllt koppar från Axbergs kyrka från slutet av 1400-talet, Engelbrekts kula från 1700-talet som hängt i St: Nicolai kyrka, en sparbössa från Trefaldighetskyrkan i Örebro, samt en tallrik med salva och pentagram som använts för att bota Engelska sjukan runt sekelskiftet 1800-1900.

26 oktober – Fyrahundra år med trummor i Örebro län – från militärtrummor till bytrummor.

Gäst denna kväll är Sören Klingnéus, fil. doktor i historia, som kommer att samtala om trummorna tillsammans med slöjdkonsulent Lars Peterson, Örebro läns museum.

Under kvällen visas en bytrumma ur samlingarna tillsammans med rekonstruerade trummor. Trumtillverkningen runt Örebro startade på 1600-talet med kontraktstillverkning för den svenska armén. När byarna på slätten skulle organisera sig behövdes ljudsignaler för att kalla samman byfolket till arbete och gillen. Följ med i den spännande berättelsen om hur trätrummor blev något unikt för Närke och Örebro län!

2 november – Metallsökningsfynd

Med arkeolog Martin Rundkvist, Örebro läns museum, och Andreas Jansson från Länsstyrelsen. Föremål som visas denna kväll är en bit av ett reliefspänne i silver, en bit av ett felgjutet ryggknappspänne i brons, en våffelpatris i brons och en prydnadssölja med spiralornamentik i brons. Andreas kommer att berätta om myndighetens syn på metallsökning och vilken betydelse fynden har, med utgångspunkt i museets och Sveriges Metallsökarförenings samarbete. Martin kommer att berätta om genomförandet av de metallsökningar som gjorts senast, och lite om fynden och deras sammanhang vid fyndplatserna kring Glanshammar.

16 november Malin Selander – en vävlegend 100 år

Under kvällen finns Elisabeth Isaksson, lärare i vävning och bindningslära vid Handarbetets vänner skola i Stockholm, på plats och samtalar med slöjdkonsulenten Lina Jatko om Malin som person och om hennes vävar. Under kvällen kommer delar av samlingen som Örebro läns museum har fått överta efter Malin att visas, några plagg, prover och vävnotor.

Malin har som vävlärare hållit i 50 sexveckors vävkurser runt om i Örebro län, varit chef på Örebro vävskola, hållit i kortare kurser utomlands, bland annat i USA, Canada och Japan, haft utställningar i Sverige och utomlands, skrivit böcker som getts ut på svenska, på engelska och japanska. Malin arbetade även på uppdrag av FN med utbildning av vävare i Iran.

källa/ foto: Örebro läns museum

,