Digital temadag på stadsbiblioteket

Digitalidag fredagen den 14 oktober är en årlig och nationell temadag om digitaliseringens möjligheter och utmaningar.

Som bibliotek arbetar vi för att fortbilda och möjliggöra digital delaktighet för medborgarna och därför ser vi till att Digitalidag arrangeras även här i Örebro under den här nationella temadagen. Tanken är att dagen ska vara både lärande och inspirerande och vi kommer att ha flera olika deltagare på plats för att möta besökarna, säger Maja Edberg, medie- och informationskunnig pedagog på stadsbiblioteket.

Det är myndigheter, organisationer och föreningar som kommer och visar sina digitala tjänster och är beredda på att svara på alla tänkbara frågor. Det kan handla om att få veta att tjänsterna över huvud taget finns, men också få praktisk guidning i hur man använder dem. Exempelvis kommer 1177, Region Örebro län och kommunens servicecenter att finnas på plats.

Förutom allt vardagspraktiskt som besökaren får lära sig kommer det också att finnas utrymme för konst, kreativitet och eget skapande med digitala verktyg. Det blir både digital konstutställning, workshop med jättespännande digitala verktyg och möjlighet att testa att skapa med hjälp av AI.

källa: Örebro kommun/ foto: arkivbild

,