Mats Rosenberg får naturvårdspris – “utfört ett visionärt, nydanande och långsiktigt arbete”

Erik Rosenbergs naturvårdspris tilldelas i år Mats Rosenberg. Han får priset bland annat för att han skapat de stadsnära rekreationsområdena Oset och Rynningeviken. Mats Rosenberg får ta emot priset på 30 000 kronor på fredag i samband med Rosenbergsdagarna.

Den 14 och 15 oktober arrangeras Rosenbergdagarna i Örebro. Det är dagar för att både i teorin och praktiken uppmärksamma och påskynda arbetet för den biologiska mångfalden.

Så här lyder motiveringen:

Mats Rosenberg har i Erik Rosenbergs anda utfört ett visionärt, nydanande och långsiktigt arbete för bevarande och utveckling av viktiga naturområden. Detta har bidragit till att många människor fått möjlighet att ta del av höga naturvården i stadsnära rekreationsområden som bland annat Oset, Rynningeviken, Varbergaskogen, Markaskogen och Karlslund. 

Priset kommer att delas ut den 14 oktober klockan 12.15 på City konferenscenter i Örebro.