Så ska fler få tid hos tandläkaren

“Från fulla tidböcker till att de flesta patienter ska bli färdigbehandlade på bara ett besök. Nu ökar Folktandvården Eyra och Folktandvården Hertig Karl sin flödeseffektivitet genom det nya arbetssättet Folktandvården Direkt. Syftet är att öka tillgängligheten för att fler patienter ska få tandvård”, informerar Region Örebro län.

Den 18 oktober inför Folktandvården Eyra det nya arbetssättet och den 7 november införs arbetssättet på Folktandvården Hertig Karl.

– Dessutom förväntas tillförseln av nya patienter till klinikerna öka de närmaste åren. Men tandläkare och tandhygienister kommer inte att öka i samma utsträckning eftersom kompetensförsörjning är en stor framtida utmaning för tandvården både nationellt och inom Örebro län. Därför behöver våra kliniker arbeta med ett mer flödeseffektivt arbetssätt där teamtandvården utvecklas och samtliga professioners kompetenser används optimalt i varje patientmöte, säger Anna Westin, verksamhetsutvecklingsstrateg och verksamhetschef på Folktandvården Hertig Karl.
,