Nu granskas machokulturen på länets byggen

Sex av tio byggnadsarbetare vittnar om kränkningar på arbetsplatsen. I en majoritet av fallen är chefen en av dem som mobbar. Den här veckan genomför Byggnads kontroller på ett stort antal arbetsplatser i Örebro län med särskilt fokus på att göra upp med machokulturen i branschen.

En färsk undersökning från Byggnads visar på stora brister i byggnadsarbetarnas psykosociala arbetsmiljö. 6 av 10 upplever att det förekommit kränkningar på arbetsplatsen. Bland 89 Örebromedlemmar, som deltog i undersökningen, svarade hela 61 procent att de någon gång under de senaste åren förekommit kränkande handlingar.

– Det här är helt oacceptabla siffror och måste bli en varningsklocka för branschen. En osund machokultur leder inte bara till att många mår dåligt, det ökar också riskerna i den fysiska arbetsmiljön. Ska vi kunna rekrytera och behålla personal måste den psykosociala arbetsmiljön prioriteras högre. Bristen på kontroller och sanktioner gör att företag som inte tar sitt ansvar helt kan smita under radarn, säger Ann-Katrin Hedgren, ordförande för Byggnads Örebro-Värmland.