Här finns pengar för musiker och kompositörer

Region Örebro län vill ge länets professionella musiker och kompositörer en möjlighet till konstnärlig förnyelse och fördjupning. Därför har kulturnämnden fattat beslut om att utlysa två så kallade arbetsresidens på musikområdet och tio musikstipendier.
– Pandemin har inneburit en stor påfrestning för det professionella musiklivet och med hjälp av de tillfälliga residens och stipendium vi tog beslut om i dag ger vi länets professionella musiker och kompositörer en möjlighet till så väl arbetsro som till förnyelse, säger Torbjörn Ahlin (C), ordförande i kulturnämnden.

De två residensen har ett värde av 70 000 kronor vardera och innebär att en musiker eller kompositör under fem dagar får en arbetsplats, till exempel en studio eller replokal, och vissa resurser såsom ljudteknik, resor, boende och matlagningsmöjligheter. Någon form av filmdokumentation, till exempel inspelning av en enklare musikvideo, kommer också erbjudas.

– Med en satsning på residens ger vi det fria musiklivet i länet en bra möjlighet till återstart till glädje både för professionella musiker och för de som gärna lyssnar på musik, säger Inga-Britt Ritzman (S), vice ordförande i kulturnämnden.

Vid sidan av residensen beslutade kulturnämnden även om att utlysa tio musikstipendier på 20 000 kronor vardera.

– Pandemin har drabbat musikområdet hårt och det finns en betydande risk för att många yrkesverksamma musiker kommer att lämna branschen. I det läget krävs det att vi som är verksamma inom kulturpolitiken tar vårt ansvar för att möjliggöra en återhämtning inom kulturarbetsmarknaden. Dagens beslut är ett led i det ansvarstagandet, säger Malin Silén (KD), ledamot i kulturnämnden.

källa: Region Örebro län/arkivbild
,