Städarna Örebro växer snabbt – anställer döv personal

Städarna Örebro har vuxit från 30 anställda i våras till 40 i dagsläget. I Europas teckenspråkshuvudstad har de anställt tio döva städare. Dennis Hed Rudin, vd för Städarna Örebro, växte själv upp med döva föräldrar och har därigenom fått se vilka hinder och fördomar de mött i arbetslivet. Nu vill han själv skapa nya möjligheter för denna grupp genom att ge dem en plats på arbetsmarknaden.

-Många har inte mött döva personer och jag tror tyvärr att de flesta ser ner på dem. Man ser dem som handikappade, självklart är det ett handikapp att vara döv, men det är inte ett funktionshinder som borde exkludera döva från arbetsmarknaden. Det finns många döva som är väldigt duktiga. Våra kunder kan först tycka att det känns svårt och jobbigt att det är en döv städare, men i och med att vårt team levererar ett bra resultat är det fler som har öppnat upp ögonen för och fått en större förståelse för döva i allmänhet, säger Dennis Hed Rudin, vd för Städarna Örebro.