Tryggare busshållplatser i Brickebacken

Nu är arbetet i Brickebacken med att anpassa gatorna för de nya snabbussarna färdigt. “Stort fokus har varit att skapa trivsamma busshållplatser och trygga och trafiksäkra vägar till och från hållplatserna”, skriver Örebro kommun i en information. 

Busshållplatserna i Brickebacken har nu fått det gröna väderskyddet, som är karakteristiskt för det nya kollektivtrafiksystemet med snabbussar, och hållplatsernas placering har anpassats, så att de nu ligger i anslutning till en gångbana eller gång-och cykelbana med belysning.

På Björkrisvägen har till exempel busshållplatsen i södergående riktning flyttats till norr om gång- och cykelbron, så att plattformarna nu ligger mitt emot varandra och i anslutning till en gångpassage.

– Stort fokus i arbetet har varit att skapa trygga och trafiksäkra vägar till och från busshållplatserna. På Björkrisvägen har vi gjort en ny gångbana med belysning och kommer sätta upp cykelställ i anslutning till hållplatserna, för att underlätta för dem som vill kombinera en resa med cykel och buss. I vår kommer vi även plantera för att ge mer grönska runt hållplatserna, säger Philip Kabunga, projektledare för gatuarbetet.

Busshållplatserna i Brickebacken centrum har också fått ny belysning och ett ordentligt övergångsställe över Saxons väg, för att förenkla att ta sig till och från hållplatserna. Även framkomligheten för bussen har förbättrats genom att den tidigare timglashållplatsen byggts om.

– Timglashållplatsen gjorde att endast en buss kunde stanna i taget, så att en buss ofta behövde stå och vänta på att få åka fram till hållplatsen. Det skapade både irritation och längre restid. Nu är det möjligt för bussar i båda riktningar att stanna vid hållplatsen för att hämta upp resenärer. Vi har också skapat mer plats vid hållplatsen, satt upp ny belysning och gjort det möjligt för fler att kunna vänta både ute på plattformen och under tak i väderskydd, säger Philip Kabunga.

källa/ foto: Örebro kommun/ Fredrik Kellén