Här är den nya statyn på Campus USÖ

Tisdagen den 8 november invigs en staty på östra sidan av Campus USÖ. Det är Peter Johanssons kvinnogestalt som håller symboler för läkekonst och helande i sina händer och har läkarförbundets etiska regler inskrivna i sitt förkläde.

– Jag är förväntansfull och hoppas på att den majestätiska kvinnofiguren kommer att tas emot väl av örebroarna. Att Figurina Medicina med sitt mod och sin styrka ska signalera bra energi för de läkarstudenter som går på Campus USÖ men även för vårdverksamheterna på universitetssjukhuset. Kanske blir skulpturen ett signum för staden, säger Karin Jarlborg, Region Örebro läns konstprojektledare för urvalsgruppen, som valt ut konstverket bland ett fyrtiotal bidrag från yrkesverksamma konstnärer.     

källa/ foto: Region Örebro län