Örebrodoktorander prisades för i New Orleans för sin miljöforskning

Felicia Frederiksson och Mio Pettersson, doktorander i kemi vid Örebro universitet, är två av fyra pristagare vid en internationell konferens om miljögifter i New Orleans. -Priset ger en extra sporre att fortsätta med forskningen, säger Felicia Frederiksson.

Felicia Frederiksson och Mio Pettersson forskar om högfluorerande ämnen, så kallade PFAS, som kan finnas i produkter som skidvalla, vattentäta kläder, stekpannor och kosmetika. Det är ämnen som inte bryts ned helt, utan som stannar kvar i miljön och kan vara skadliga för människor och djur.

Vid den internationella forskningskonferensen Dioxin 22, som arrangerades i New Orleans, prisades de båda doktoranderna för sina presentationer. Felicia Frederiksson berättade om en studie där hon kunnat visa hur PFAS kan spridas i naturen via slam och tas upp av daggmaskar.

– När vi studerade maskarna kunde vi också se hur PFAS-polymerer omvandlades till andra PFAS-ämnen. Dessa ämnen innebär en risk för både djur och natur eftersom de inte bryts ner, utan sprids vidare i naturen. Vår studie visar att det behövs mer kunskap om PFAS-polymerer, säger hon.

källa: Örebro universitet

,