Almi: Svårare för företag att få lån

Nio av tio bankchefer bedömer att konjunkturen kommer att försvagas. Dessutom kan det bli svårare för företagen att få banklån. Det visar Almis Låneindikator. Samtidigt ser Mikael Fällman, vd för Almi Mälardalen, att intresset för en viss typ av lån ökar.

Undersökningen visar att bankcheferna är mer pessimistiska nu än under pandemin. Den största skillnaden är att det är fler som tror att konjunkturnedgången blir betydlig.

– Vi delar den bilden. Samtidigt går industrin bra på många håll. Det gäller även exportföretagen, som kan gynnas av en svag krona. Företag som påverkas av konsumenternas minskade köpkraft drabbas mest, men även energiintensiva företag. Många företagare har stärkt sin omställningsförmåga efter pandemin och är bättre förberedda för en kris än tidigare, säger Mikael Fällman, vd, Almi Mälardalen.

Fyra av tio bankchefer bedömer att det har blivit svårare för bankens företagskunder att få lån, jämfört med tidigare kvartal. Resterande uppger att det är lika svårt. Ingen bedömer att det har blivit lättare att låna. För första gången på flera mätningar är det en viss andel som svarar att utlåningen kommer att minska betydligt.

– De företag som har klarat sig bättre genom tidigare lågkonjunkturer har varit tidiga med att se över likviditet och kassaflöden, så att företaget inte har hamnat i en ofördelaktig situation. De har inte väntat för länge. Vi har kunnat hjälpa en del av dessa genom våra verktyg för att simulera ekonomin ett par eller tre år fram i tiden och se hur olika yttre faktorer kan påverka. Många företag har också varit duktiga på att ställa om och hittat möjligheter att investera i hållbar omställning, säger Mikael Fällman.

Det finns en förväntan hos Almi i Örebro län om att den egna utlåningen kommer att öka.

– En av våra uppgifter är att dela risk med banker och komplettera deras utlåning så att livskraftiga företag kan klara sig. Dessutom ser vi ett ökat intresse för lån till hållbarhetssatsningar, säger Mikael Fällman.
Almis gröna lån har blivit alltmer efterfrågat i Örebro län. Inte bara på grund av högre energipriser, utan många ser en möjlighet i att bli mer attraktiva som arbetsgivare – en viktig konkurrensfaktor när det råder kompetens- och arbetskraftsbrist. Ökad medvetenhet om sociala hållbarhetsfaktorer har också bidragit till ett stärkt intresse för frågorna. 

– Företag som ser hållbarhet som ett affärsintresse blir också mer finansiellt hållbara och framtidssäkrade, säger Mikael Fällman.

foto/källa: Henrik Mill/ Almi