Så ska Hästhagen förändras och utvecklas – “skapa meningsfulla fritidsaktiviteter”

Under 2022 har flera åtgärder gjorts för att förbättra de sociala ytorna och för att integrera Hästhagen bättre i övriga delar av området. Åtgärderna har främst gjorts i området kring kiosken, som drivs av KFUM Örebro. Här har Örebro kommun bland annat iordningställt fler sittytor, grillplatser, cykelställ och en ny skylt som tydliggör entrén till kulturreservatet.

Syftet med utvecklingen av Hästhagen är även att stärka KFUM:s möjligheter att verka i området och därmed bidra till att skapa meningsfulla fritidsaktiviteter för framför allt barn och unga.

– Inom en radie av tre kilometer från Hästhagen bor cirka 30 000 personer, varav 20 procent är under 18 år. Det är många barn och unga som kan cykla eller gå hit. Därför vill vi öppna upp och fortsätta utveckla Hästhagen, för att så många som möjligt ska kunna ta del av fritidsområdet, säger Jonas Håård (S), ordförande Fritidsnämnden.

Fortsatt utveckling av Hästhagen som ett fritidsområde för alla

För att ge fler möjlighet att uppleva de rekreations- och kulturmiljövärden som Karlslund har, är ambitionen att öppna upp Hästhagen och integrera fritidsområdet bättre med övriga delar av kulturreservatet. Därför planeras också flera fortsatta åtgärder i Hästhagen, bland annat:

  • Fler grillplatser och sociala ytor
  • Utomhusscen
  • Nya gångvägar
  • Lekmiljöer med klätterlek
  • Renovering av omklädningsrum med besökstoaletter.

För att genomföra de planerade åtgärderna och därmed öppna upp området för fler att ta del av, kommer husvagnscampingen i Hästhagen behöva avvecklas på sikt. Därför har nu avtalet med föreningen som driver husvagnscampingen sagts upp.

– Målet är att ännu fler ska kunna ta del av ytorna i Hästhagen, för olika fritidsaktiviteter och rekreation. Vi har full förståelse för att det är mindre positivt för föreningen att campingen avvecklas och vi har därför fört samtal med andra större markägare för att om möjligt kunna bistå föreningen i att hitta en ny plats för husvagnscampingen, berättar Gustav Axberg, projektledare Stadsbyggnad.

Avtalet med föreningen går ut i december 2023. Örebro kommun kommer börja arbeta med åtgärderna i området under 2024.

källa: Örebro kommun