Matteelever samlas på universitetet

Den 11–12 november deltar cirka 100 elever från gymnasieskolor i hela landet på Sonja Kovalevsky-dagarna. Det är ett nationellt matematikevent som i år arrangeras på Örebro universitet, uppger lärosätet i en information.

“Internationella och nationella föreläsare, workshops, problemlösning och social samvaro med god mat står på programmet när matematikintresserade gymnasieelever från hela landet samlas på Örebro universitet. Syftet med den två dagar långa konferensen är att stimulera gymnasieelevernas matematikintresse och visa på möjliga matematikutbildningar inför valet av högskoleutbildning. Under lördagen kommer det prestigefulla Sonja Kovalevsky-priset att delas ut till en kvinnlig elev som skrivit ett gymnasiearbete i matematik av särskilt god kvalitet. Priset delas ut på uppdrag av Nationalkommittén för matematik inom Kungliga vetenskapsakademien (KVA).  Prisceremonin äger rum i biblioteksaulan vid Örebro universitet lördag 12 november kl. 12:00”, skriver universitetet i ett pressmeddelande.

källa: Örebro universitet