Klagomål när personer eldar i sina kaminer

Miljökontoret på Örebro kommun tar emot klagomål om röklukt och har sett en ökning av klagomål relaterade till vedeldning under hösten. Det är många som eldar mer nu när det är höga elpriser. Men det är viktigt att elda på rätt sätt för att få bättre inomhusluft, minska utsläppen av luftföroreningar och sotpartiklar, samt minska brandrisken”, informerar Örebro kommun”.

– Det är viktigt att lyssna på sina grannar om de har synpunkter på att rök tar sig in i deras hus. Röken kan ha en negativ påverkan på både den fysiska och psykiska hälsan för den som upplever problem, speciellt vid astma och andra luftvägsbesvär, säger Markus Behr, enhetschef på Hälsoskyddsenheten på Miljökontoret.

Det är viktigt att tänka på att elda med torr ved och vid rätt tillfälle. Elda till exempel inte när det är dimma, då lägger sig luften som ett lock över skorstenen och röken blir kvar på marknivå.

– Vi ser en uppgång i antalet inkommande klagomål till Miljökontoret gällande lukt i bostäder kopplad till vedeldning, säger Markus Behr.

källa: Örebro kommun