Så berördes Örebro av Förintelsen – temakväll om medlöpare och tyska nazister

Omkring 250 kvinnliga förintelseöverlevande kom vid andra världskrigets slut till Örebro. På Engelbrektskolan hade ett beredskapssjukhus upprättats. Örebro blev på så sätt direkt berört av Förintelsen. Beredskapssjukhusets läkare Olle Ottander var en av de första i Sverige att vittna om de överlevandes situation och beskriva hur mottagandet gick till. Under andra världskriget fanns också såväl svenska medlöpare som tyska nazister i Örebro. En inte så känd del av Sveriges historia.

källa/ kollage: Örebro läns museum

MEDVERKANDE:

– Mikael Enoksson, SO-lärare på Lillåns skola som tillsammans med elever arbetat med lokalhistorisk forskning kring beredskapssjukhuset och de människor som vårdades där.

– Johan Perwe, författare och forskare med särskilt intresse för lokalhistoriska perspektiv på Förintelsen, aktuell med boken Bländad av brunt – nazismen och motståndet i Linköping 1933-1945.

– Andreas Schein antikvarie vid Judiska museet i Stockholm kommer att berätta om beredskapssjukhusets läkare Olle Ottander med utgångspunkt i dokument i Judiska museets samling.

– Örebro läns museums chef Birgitta Johansen inleder kvällen.

– Moderator är radioproducenten och journalisten Thomas Lunderquist.

Plats
Länssalen, Örebro slott

Tid
Onsdag den 7 december kl. 18.00